ÚvodProfilProduktyNOVINKYVýrobaZmluvná výrobaKvalitaObchodFotogalériaKontaktyKde nás nájdeteHlásenie nežiaducich účinkovCertifikáty surovínGALVEX

Kontakty

Adresa firmy:
Galvex, spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: info@galvex.sk

Konatelia spoločnosti:
PharmDr. Ľubomír Kamas tel.: 048/472 6902, e-mail: kamas@galvex.sk
PharmDr. Libuše Kamasová tel.: 048/472 6903, e-mail: kamasova@galvex.sk
Prokurista spoločnosti:
Kamas Martin tel.: 048/472 6902, e-mail: kamasm@galvex.sk

ústredňa tel: +421/48/41 546 15
fax: +421/48/47 269 11
kvalifikovaná osoba 048/47 269 03
PharmDr. Libuše Kamasová kamasova@galvex.sk
vedúca Oddelenia výroby 048/47 269 07
Mgr. Jana Latináková latinakova@galvex.sk
vedúca Oddelenia riadenia kvality 048/47 269 15
Ing. Viera Ďurisová durisova@galvex.sk
vedúca Oddelenia zabezpečovania kvality 048/47 269 15
Ing. Oľga Hiadlovská hiadlovska@galvex.sk
vedúca Oddelenia registrácií 048/47 269 05
PharmDr. Mária Medvecká medvecka@galvex.sk
vedúca Obchodného oddelenia tel.:048/47 269 06
Ing. Magdalena Rumlová rumlova@galvex.sk
vedúca Ekonomického a personálneho oddelenia 048/47 269 04
Ing. Daniela Lukáčová lukacova@galvex.sk
vedúci Úseku technického zabezpečenia 048/47 269 12
Pavel Biba biba@galvex.sk